Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

298 miljoner kronor till insatser för varslade och permitterade

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ändring av det nationella socialfondsprogrammet. Ändringen innebär att cirka 298 miljoner kronor i EU-medel omfördelas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer.

Den 30 mars beslutade EU om en ändring av en EU-förordning, vilken möjliggör för medlemsstaterna att omfördela upp till 4 procent av programbudgeten för bland annat program inom Europeiska socialfonden (ESF).  Syftet med beslutet är att öppna upp för investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem och i andra sektorer för att hantera följderna av coronaviruset.

Mot bakgrund av coronavirusets effekter för den svenska arbetsmarknaden anser regeringen att möjligheten till omfördelning av medel ska tillämpas för det nationella socialfondsprogrammet. Omfördelningen och därmed ändringen av socialfondsprogrammet innebär att Svenska ESF-rådet ska göra cirka 298 miljoner kronor tillgängliga som sökbara projektmedel för insatser för kvinnor och män som varslats om uppsägning eller korttidspermitterats. Insatserna ska till exempel handla om kompetensutveckling och vägledning för att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden.

Omfördelningen av medel sker från ännu icke beslutade insatser för arbetslösa och påverkar inte pågående insatser. Totalt sett kommer ca 70 procent av EU-medlen (om drygt 7 miljarder kronor) i socialfondsprogrammet 2014–2020 ha avsett insatser för arbetslösa.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00