Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

MUCF får uppdrag att sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Publicerad

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället i den uppkomna krissituationen med anledning av det nya coronaviruset.

– Bland många civilsamhällesorganisationer, inte minst på det sociala området, finns just nu en stor oro för bristande resurser och för hur man kan fortsätta sitt viktiga arbete i dessa tider. Civilsamhällets aktörer behöver också få information om att regeringens stödinsatser ofta även gäller dem. Regeringen omprioriterar därför myndighetens tidigare medel så att MUCF nu kan mobilisera och arbeta brett med att få ut nödvändig information till dem som behöver den, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Uppdraget innebär att MUCF ska sprida information till civilsamhällets organisationer och samverka med andra myndigheter. Det kan till exempel handla om information om hur statens generella stödinsatser med anledning av coronavirusets spridning påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden, och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället. MUCF har i sitt myndighetsnätverk en god grund för att skapa samverkan kring kommunikation med civilsamhällets organisationer.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.