Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

NOD ska arbeta med samordning av civilsamhället med anledning av det nya coronaviruset

Publicerad

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) får i uppgift att bistå i samordning av civilsamhällets insatser med anledning av det nya coronaviruset.

Spridningen av det nya coronaviruset har lett till att många civilsamhällesorganisationer upplever begränsningar i hur de kan arbeta i sina verksamheter och hur de kan stödja utsatta grupper. Styrgruppen för NOD, med representanter från både civilsamhället och Regeringskansliet, har därför fattat beslut om att NOD ställer sina resurser till förfogande i hanteringen av effekter av det nya coronaviruset.

NOD ska bland annat hjälpa till med samordning av civilsamhällets insatser och ta fram en lägesrapport varje vecka över civilsamhällets behov och initiativ. NOD ska också ge stöd i dialog och samverkan mellan civilsamhället och Regeringskansliet och statliga myndigheter, i frågor som behöver lösas med anledning av det nya coronavirusets spridning.

- Det finns ett enormt engagemang runt om i vårt land, och en vana att i svåra tider ställa upp för människor som behöver det. Jag har den senaste tiden träffat många föreningar och andra delar av det civila samhället och det är tydligt att det finns en stark vilja att bidra i den här situationen. Därför är det viktigt att vi underlättar för civilsamhället i deras arbete och engagemang. NOD är en gemensam resurs för civilsamhället och regeringen och de får nu i uppgift att stödja civilsamhället där det behövs som mest, säger Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Fakta

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) är en gemensam struktur för dialog mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå. NOD har en partsgemensam styrgrupp med representanter från civilsamhällets paraplyorganisationer och Regeringskansliet.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.