Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sven-Erik Bucht ny svensk representant i Gränshinderrådet

Publicerad

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg har idag utsett Sven-Erik Bucht till ny svensk representant i Gränshinderrådet.

Gränshinderrådet är ett politiskt organ under Nordiska ministerrådet, som sedan 2014 arbetar med att främja den fria rörligheten i Norden för både enskilda och företag. I rådet sitter representanter från de nordiska länderna samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

De nordiska länderna har antagit en gemensam vision att ”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030”. För att visionen ska bli verklighet för alla våra medborgare behöver vi ständigt arbeta för att riva gränshinder.

- Just nu har vi en pandemi som begränsar rörligheten inom och mellan länder och då är arbetet i Gränshinderrådet viktigare än någonsin. Vi ska tillsammans göra allt för att inte i onödan skada viktiga samhällsfunktioner och våra ekonomier, säger Anna Hallberg och fortsätter:

- Sverige ska därför nu intensifiera arbetet med att underlätta ökad handel och rörlighet i Norden. Därför har jag utsett Sven-Erik Bucht, tidigare landsbygdsminister, att bli Sveriges nya representant i Gränshinderrådet. Sven-Erik Bucht har, utöver en lång politisk karriär, en gedigen erfarenhet av att arbeta med gränsfrågor såväl nationellt som lokalt och regionalt.

För mer information eller intervjuförfrågningar av Anna Hallberg och Sven-Erik Bucht, kontakta pressekreterare Vidar Lindgren.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00