Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Publicerad

Regeringen har lämnat över en lagrådsremiss till lagrådet om ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen. Det föreslås att det i smittskyddslagen införs bestämmelser som innebär att regeringen tillfälligt får ökade möjligheter att snabbt kunna vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19.

– Sverige och världen befinner sig i ett allvarligt läge med anledning av coronaviruset. Vi ser behov av att kunna agera skyndsamt om situationen så kräver, det handlar ytterst om att skydda människoliv, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen ser framför sig att de åtgärder som skulle kunna bli aktuella främst är de som exemplifieras i lagrådsremissen, såsom tillfälliga begränsningar av andra folksamlingar än allmänna och offentliga sammankomster eller tillfälliga nedstängningar av platser där folk samlas, även om andra åtgärder inte utesluts. Regeringen kommer alltid att föra nära samtal med berörda expertmyndigheter om vad som är effektivt för att motverka virusets spridning.

Regleringen ska gälla tillfälligt under högst tre månader. Regleringen föreslås träda i kraft den 18 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av juni 2020. Regeringen inväntar nu lagrådets yttrande.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter