Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset

Publicerad

Det behövs fler kliniska studier kopplade till covid-19 och svenska patienter behöver få tillgång till de nya läkemedel som är under utveckling. För att möta coronaviruset ska Vetenskapsrådet, på uppdrag av regeringen, tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige.

Att göra kliniska studier är omgärdat av höga juridiska och etiska krav och kan upplevas som krångligt och besvärligt. Genom uppdraget till Vetenskapsrådet ska forskarna få ökat stöd så att fler studier med koppling till covid-19 ska kunna genomföras i svensk hälso- och sjukvård.

– Vi vill snabba på utveckling av läkemedel och vaccin så att de snabbare kan komma svenska patienter till del. Att kunna genomföra kliniska studier är en förutsättning för detta, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

I uppdraget ingår att inventera de behov som finns i hälso- och sjukvården för att kunna starta eller delta i kliniska studier som involverar covid-19-patienter. Vetenskapsrådet ska även sammanställa och löpande publicera vilka kliniska studier som genomförs, både nationellt och inom EU.

– Här spelar våra skickliga läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal en central roll. Den kunskap de samlar på sig i sitt arbete under coronakrisen är avgörande för de kliniska studierna, säger socialminister Lena Hallengren.

Kliniska studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner, vilket finansieras och stödjs av Vetenskapsrådet.

Uppdraget ska redovisas i en rapport till regeringen senast den 31 mars 2021.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg
Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.