Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kommunerna får fullt ansvar för tillsynsprocessen

Publicerad

Regeringen avsätter totalt 82 miljoner kronor för att stärka processen kring smittskyddstillsynen på serveringsställen med syfte att minska riskerna för ytterligare samhällsspridning av coronaviruset. Förslaget innebär att kommunerna ansvarar för hela kedjan av tillsyn, från inspektion till beslut.

– Regeringens förslag gör under en påfrestande tid tillsynsprocessen enklare, tydligare och mer effektiv genom att förflytta ansvaret för beslut i enskilda ärenden från smittskyddsläkaren till kommunen. Förslaget syftar till att underlätta för alla inblandade aktörer i tillsynen, säger socialminister Lena Hallengren.

Kommunerna har sedan tidigare kunskapen och erfarenheten av att vara tillsynsmyndighet mot serveringsställen enligt alkohollagen och livsmedelslagen. Smittskyddsläkaren är inte en tillsynsmyndighet och inte heller dimensionerad för denna typ av uppgift, som kommit att bli än mer krävande till följd av covid-19. Regeringen anser därför att kommunerna är bättre lämpade att vara tillsynsmyndighet mot serveringsställen även enligt detta regelverk.

Smittskyddsläkaren kommer fortfarande ge rådgivning till kommunerna ur smittskyddssynpunkt vid behov.

Av totalbeloppet fördelas 75 miljoner kronor till kommunerna, 5,5 miljoner kronor till regionerna samt 1,5 miljoner kronor till länsstyrelserna. Den tillfälliga lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Presskontakt

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter