Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Satsningar ska underlätta för fler att kunna studera

Publicerad

Utbrottet av det nya coronaviruset har förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. För att underlätta för att fler ska kunna studera föreslår regeringen ändringar i studiestartsstödet genom ett lättat arbetslöshetsvillkor och slopat fribelopp. Därutöver föreslås en satsning på fler platser vid universitet och högskolor och livslångt lärande. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Nyligen arbetslösa kan ha ett stort behov av utbildning för att kunna återetablera sig på arbetsmarknaden. Det nuvarande kravet på sex månaders arbetslöshet för att få studiestartsstöd riskerar att skapa inlåsningseffekter i arbetslöshet och minskade möjligheter till snabba utbildningsinsatser. Regeringen föreslår att arbetslösvillkoret tillfälligt ändras så att studiestartsstödet tillfälligt ska kunna lämnas till den som är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen oavsett hur lång tid i arbetslöshet som den arbetssökande har.

Dessa arbetslösa kan redan ha haft sådana inkomster att risken för reducering eller en helt utebliven rätt till stöd är betydligt större än för nuvarande målgrupp. Därför kommer regeringen föreslå en lagändring som möjliggör för regeringen att slopa det så kallade fribeloppet för personer med studiestartsstöd under 2020.

De närmaste åren förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. Regeringen föreslår att 112 miljoner kronor (156 miljoner kronor inklusive studiemedel) fördelas till lärosätena för att möjliggöra att fler kan studera vid universitet och högskolor. Från 2021 beräknas 225 miljoner kronor för satsningen (312 miljoner kronor inklusive studiemedel).

För att göra det möjligt för lärosätena att kunna erbjuda kurser för vidareutbildning och omställning föreslås att 130 miljoner kronor (180 miljoner kronor inklusive studiemedel) fördelas till lärosätena som en särskild satsning på livslångt lärande. Medel beräknas motsvara cirka 1 500 helårsstudenter under 2020.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg