Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om hur stöd till a-kassorna ska fördelas

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF i uppdrag att ta fram förslag på hur det sedan tidigare föreslagna bidraget till a-kassorna ska fördelas utifrån hur olika verksamhetsområden har belastats av coronakrisen.

Regeringen har tidigare meddelat att a-kassorna under 2020 ska få ett tillfälligt bidrag på 100 miljoner kronor för att förhindra långa handläggningstider och därmed tider utan ersättning för personer som har blivit arbetslösa. Regeringen har nu beslutat att ge Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF i uppdrag att ta fram förslag till hur de medel som beräknats för bidraget ska fördelas mellan arbetslöshetskassorna för att ha så stor positiv påverkan på deras samlade handläggningstider som möjligt. Under uppdraget ska IAF inhämta synpunkter från Sveriges a-kassor.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 4 juni 2020.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00