Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas på remiss

Publicerad

Idag skickas ett förslag ut på remiss om att tillfälligt anpassa sjöfartsstödet till att även gälla anställda på fartyg som tas ur trafik. Förslaget är en del i att lindra det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av minskad efterfrågan på passagerartransporter, vilket är en följd av åtgärderna för att minska smittspridningen av coronaviruset.

- Regeringen har gjort stora insatser för att skydda svenska jobb och företag, både vad gäller stöd och regellättnader. Sjöfartsstödet är viktig för svensk sjöfart och ska naturligtvis finnas på plats också i kris. När krisen är över ska vi ha en grön återstart och där är en stark sjöfart under svensk flagg central, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förslaget innebär att sjöfartsstödet tillfälligt anpassas till att även gälla sjömän anställda på fartyg som tas ur trafik. Anpassningen föreslås gälla retroaktivt från den 13 mars till och med som längst utgången av 2020. Remissrundan avslutas den 5 juni. Innan ett regeringsbeslut kan tas om en tillfällig förordning måste EU-kommissionen godkänna stödet.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00