Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Pandemins konsekvenser inom utbildningsområdet ska följas upp

Publicerad

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för barn, elever, studerande och personal i skolväsendet och i yrkeshögskolan. För att inhämta kunskap om resultaten av regeringens och olika myndigheters beslut och insatser får Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) nu i uppdrag att följa upp konsekvenserna.

– Våren 2020 har varit annorlunda och många har fått ställa om till nya arbetssätt på mycket kort tid. Nu är det dags att snabbt följa upp hur pandemin har påverkat utbildningen för barn, elever och studerande. Det är viktigt för att ge oss goda möjligheter att fånga upp behov av ytterligare åtgärder under nästa läsår och för att samla kunskap om en liknande situation skulle uppstå i framtiden, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Skolverket får i uppdrag att följa upp konsekvenser av pandemin för utbildningen inom skolväsendet. Uppdraget ska genomföras i samråd med Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska delredovisas senast den 14 augusti 2020 och slutredovisas senast den 21 maj 2021.

Även MYH får i uppdrag att följa upp konsekvenser av pandemin för yrkeshögskolan, konst och kulturutbildningar samt tolkutbildningar. MYH ska inom ramen för uppdraget föra en dialog med utbildningsanordnare inom utbildningsformerna och inhämta erfarenheter från berörda myndigheter och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Uppdragen ges genom en ändring av respektive myndighets regleringsbrev för budgetåret 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg