Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Sametinget får medel för en förankringsprocess inför kommande sanningskommission

Publicerad

Regeringen ger Sametinget medel för att genomföra en förankringsprocess hos det samiska folket, inför kommande sanningskommission.

Arbetet för att inrätta en sanningskommission, som ska belysa och bidra till ökad kunskap om de oförrätter som det samiska folket har utsatts för genom historien, går vidare. Sametinget har tidigare begärt att en sanningskommission ska inrättas, något som regeringen välkomnat. Nu får Sametinget 1,2 miljoner kronor för att genomföra en inledande förankringsprocess. Förankring hos det samiska folket är avgörande för att ge goda förutsättningar för den kommande sanningskommissionens arbete.

- Samer har utsatts för rasism genom historien, och utsätts än idag. Man vittnar även om en stor okunskap bland majoritetsbefolkningen om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och historia och rättigheter som urfolk. Sverige ska vara ett land fritt från rasism och det krävs insatser för att vi ska nå dit, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Sametinget kommer att leda en dialog med den samiska befolkningen - berörda individer, grupper, föreningar och organisationer - för att informera och förankra processen för den kommande sanningskommissionens arbete och därigenom skapa så goda förutsättningar som möjligt för en sådan sanningskommission.

- Det här är ett historiskt steg i arbetet att synliggöra de kränkningar och övergrepp som samerna har utsatts för genom historien och som alldeles för få känner till. Det är också helt avgörande att samernas egna röster och perspektiv lyfts i förberedelserna inför sanningskommissionen, därför är förankringsprocessen så viktig, säger kulturminister Amanda Lind.

Sametinget ska redovisa medlens användning och informera regeringen om slutsatser och resultat senast den 31 mars 2021.

Motsvarande processer i Norge och Finland

Förankringsprocesser har redan genomförts i Norge och Finland med gott resultat. Den sedan 2018 etablerade norska sannings- och försoningskommissionen har i uppdrag att beakta ett nordiskt perspektiv och skapa kontakter med de övriga processerna i Norden. Motsvarande kommission i Finland planeras att inrättas under 2020 med ett liknande uppdrag. Sverige följer noga den samepolitiska utvecklingen i Norge och Finland.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.