Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige och andra EU-länder går samman för att stärka arbetet för en giftfri miljö

Publicerad

Sverige uppmanar, tillsammans med flera andra EU-länder, att EU-kommissionen tar fram en ambitiös kemikaliestrategi. Ländernas förhoppning är att den nya EU-kommissionen ska presentera en kemikaliestrategi för hållbarhet och giftfri miljö som förbättrar skyddet för människor och miljön.

Tillsammans skickar Sverige och nio andra medlemsstater nu en stark signal till EU-kommissionen: det behövs en ambitiös kemikaliestrategi som förbättrar skyddet av våra medborgare och miljön.

– Frågan om en giftfri miljö handlar ytterst om människors hälsa och skydd av djur och natur. En kraftfull kemikaliestrategi är viktig för att genomföra det arbetet och också för att bidra till en grön återhämtning efter coronakrisen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Det gemensamma inspelet från medlemsländerna till EU-kommissionen tar bland annat upp vikten av innovation för utveckling av säkra och hållbara alternativ till farliga ämnen, att en EU-handlingsplan för PFAS-ämnen tas fram, att risken med hormonstörande ämnen regleras i all relevant lagstiftning och att varor som säljs via e-handeln ska vara säkra och inte innehålla kemikalier som är förbjudna inom EU. Precis som flera andra länder skickar Sverige också ett nationellt inspel till EU-kommissionen. Allt för att få EU-kommissionen att förverkliga en ambitiös kemikaliestrategi för hållbarhet och en giftfri miljö

– Kemikaliestrategin behöver lägga fast en plan för att öka takten med att ersätta de farligaste kemikalierna, hantera grupper av problemämnen som de extremt beständiga PFAS-ämnena och skärpa lagstiftningen för hormonstörande ämnen, säger Isabella Lövin.

Medlemsländerna som ställer sig bakom det gemensamma inspelet är Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien och Österrike.

Kemikaliestrategi för en giftfri miljö

Den nytillträdda EU-kommissionen meddelade i den gröna given att man kommer ta fram en kemikaliestrategi för hållbarhet och giftfri miljö som skyddar medborgarna för farliga kemikalier.

EU-kommissionen skulle ha presenterat strategin 2018. Det skulle legat i linje med åtagandena i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram, där ministerrådet och Europaparlamentet har lagt fast att en EU-strategi för en giftfri miljö ska tas fram.

EU-kommissionens tidplan är att presentera kemikaliestrategin i september 2020.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00