Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

280 miljoner avsätts för sommarjobb och jobb för unga

Publicerad

I vårändringsbudgeten avsatte regeringen 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Nu tillför regeringen ytterligare 100 miljoner kronor för att kommunerna även ska kunna erbjuda unga jobb i höst.

Ungas etablering på arbetsmarknaden riskerar att fördröjas när tillgången på sommarjobb och praktikplatser minskar och många inträdesjobb har försvunnit. Med ingen eller kort arbetslivserfarenhet och ofta osäkra anställningar blir unga särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Regeringen har under våren presenterat ett flertal åtgärder som stärker förutsättningarna för att möta en ökad arbetslöshet. Nu tillförs ytterligare medel för fler jobb för ungdomar.

– Att regeringen nu tillför ytterligare medel till kommunala jobb för ungdomar gör att fler unga kan ta sina första steg in i arbetslivet i en tid då det råder ett svårt läge på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Målgruppen för satsningen på jobb under hösten är ungdomar som innevarande år har avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar som annars kan ha svårt att finna jobb på egen hand ska prioriteras. De kommunala jobben för ungdomar får pågå under högst fyra månader. Arbetsförmedlingen kan fördela medel till kommunerna i detta syfte efter det att regeringen fattat beslut om ändringar i Arbetsförmedlingens regleringsbrev den 2 juli.

Presskontakt

Jonas Lannering
Tf pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00