Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredning kommer tillsättas för en översyn av rennäringslagstiftningen

Publicerad

Rennäringslagstiftningen är från 1971 och behöver bland annat anpassas till dagens samhällsstruktur och Högsta domstolens dom i Girjas-målet. Mot bakgrund av detta kommer regeringen tillsätta en utredning för att se över rennäringslagstiftningen.

Högsta domstolens dom från den 23 januari i år i Girjas-målet tydliggjorde att rennäringslagen från 1971 behöver ses över och anpassas till dagens samhällsstruktur. Regeringen har därför beslutat att en utredning kommer tillsättas för att se över rennäringslagstiftningen.

– Det är mycket glädjande att vi tar steg framåt och att en utredning kommer tillsättas för att anpassa lagstiftningen till dagens samhällsstruktur och till Högsta domstolens dom i Girjas-målet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Direktiv och exakta former för utredningen är inte bestämda utan kommer utformas under hösten. Regeringen kommer kalla berörda aktörer till sakråd och möten för att diskutera översynen av rennäringslagstiftningen inför framtagande av utredningsdirektivet.

– Det här är mycket komplexa frågor med många dimensioner att beakta. Det är därför viktigt för regeringen att delaktighet och öppenhet präglar hela processen, sakråd och möten är ett led i det, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Mötena kommer att hållas under hösten. Inbjudan och slutdokumentation för mötena kommer att presenteras på regeringens webbplats.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.