Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin deltar ministermöte om Östersjöns miljö

Publicerad

Den 28 september deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin i EU-kommissionens digitala möte Our Baltic Conference om samarbetet för Östersjöns miljö, Helcom. På konferensen deltar ministrar med ansvar för miljö, jordbruk, fiske och sjöfart från länder runt Östersjön.

Östersjöländerna har genomfört ett stort antal åtgärder för att förbättra Östersjöns miljö, men mycket återstår. Det behövs åtgärder inom jordbruk, fiske och sjöfart för att minska algblomningar och återställa fiskbestånd. Temat för mötet är hur genomförandetakten Aktionsplanen för Östersjöns miljö under Helcomsamarbetet kan öka genom nödvändiga investeringar och åtgärder i fiske-, jordbruks- och sjöfartssektorerna.

– Miljösituationen i Östersjön är mycket allvarlig med syrefria bottnar, algblomningar och effekter på fiskbestånden. Det här är gränsöverskridande problem som behöver gränsöverskridande lösningar, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Tillsammans med ministerkollegor kommer Isabella Lövin även att diskutera en uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön som ska antas under nästa år. Ministrarna förväntas även skriva under en deklaration om fortsatta ambitioner för Östersjöns miljö under mötet.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5875955
e-post till Anna Söderström

Helsingforskonventionen (Helcom)

Helcom består av representanter från nio länder med kust vid Östersjön och EU-kommissionen. Helcom arbetar med skydd av Östersjöns marina miljö.