Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin deltar ministermöte om Östersjöns miljö

Publicerad

Den 28 september deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin i EU-kommissionens digitala möte Our Baltic Conference om samarbetet för Östersjöns miljö, Helcom. På konferensen deltar ministrar med ansvar för miljö, jordbruk, fiske och sjöfart från länder runt Östersjön.

Östersjöländerna har genomfört ett stort antal åtgärder för att förbättra Östersjöns miljö, men mycket återstår. Det behövs åtgärder inom jordbruk, fiske och sjöfart för att minska algblomningar och återställa fiskbestånd. Temat för mötet är hur genomförandetakten Aktionsplanen för Östersjöns miljö under Helcomsamarbetet kan öka genom nödvändiga investeringar och åtgärder i fiske-, jordbruks- och sjöfartssektorerna.

– Miljösituationen i Östersjön är mycket allvarlig med syrefria bottnar, algblomningar och effekter på fiskbestånden. Det här är gränsöverskridande problem som behöver gränsöverskridande lösningar, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Tillsammans med ministerkollegor kommer Isabella Lövin även att diskutera en uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön som ska antas under nästa år. Ministrarna förväntas även skriva under en deklaration om fortsatta ambitioner för Östersjöns miljö under mötet.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Helsingforskonventionen (Helcom)

Helcom består av representanter från nio länder med kust vid Östersjön och EU-kommissionen. Helcom arbetar med skydd av Östersjöns marina miljö.