Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Körkortslån till fler unga

Publicerad

Regeringen föreslår att lånet till körkortsutbildning utvidgas till att även innefatta ungdomar mellan 19–20 år med gymnasieexamen. Syftet är att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden och förbättrade jobbmöjligheter. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Körkort kan vara en viktig väg för unga att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och förbättra sina chanser att få en anställning. För många unga är det svårt att finansiera körkortet. Regeringen avser därför att utvidga lånet till körkortsutbildning till att även omfatta ungdomar i åldern 19 till 20 år med gymnasieexamen.

Lånet är idag avgränsat till arbetssökande som deltagit i arbetsmarknadspolitiska program samt vissa nyanlända som deltagit i etableringsinsatser. Med de föreslagna ändringarna får mer än 200 000 unga möjlighet att ansöka om körkortslån.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) kommer att fortsatt hantera lånet med stöd av berörda myndigheter. Regeringen har sedan tidigare även gett CSN i uppdrag att se över körkortslånet i syfte att effektivisera och förenkla lånet, samt lämna förslag på författningsändringar.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00