Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringens skrivelse Strategi för den arktiska regionen

Publicerad

Den 29 september överlämnar regeringen sin Strategi för den arktiska regionen till riksdagen. Regeringen vill stärka det internationella samarbetet för att hantera utmaningarna i Arktis när det gäller såväl klimatförändringar som säkerhetspolitik.

Ladda ner:

– Sverige är ett arktiskt land. Arktis utgör en viktig del av vårt närområde med ökande strategisk och ekonomisk betydelse. De snabba förändringar som sker i Arktis innebär att Sverige måste förhålla sig till utvecklingen, säger utrikesminister Ann Linde.

Regeringens engagemang i Arktis har människorna, freden och klimatet i centrum. En utgångspunkt för strategin är att Sveriges samlade kunskaper och resurser ska användas för att bidra till en hållbar utveckling i Arktis, och för att profilera Sverige som en viktig aktör i detta avseende.

Det svenska engagemanget involverar sedan lång tid inte bara regeringen, riksdagen och statliga myndigheter utan även regionala och lokala myndigheter, urfolksorganisationer, lärosäten, företag och andra aktörer i Sveriges arktiska region. 

Regeringens skrivelse om strategin för den arktiska regionen är en vidareutveckling av strategin för den arktiska regionen från 2011, samt den förstärka miljöpolitiken för Arktis från 2016.

– Regeringen vill stärka sitt engagemang för Arktis. Sverige är en av de åtta arktiska staterna. Vi har en särskild roll och ansvar för att bidra till att utvecklingen i Arktis sker på ett fredligt och hållbart sätt, säger Ann Linde.

 

 

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00