Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tillskott till RISE för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier

Publicerad

För att accelerera omställningen till en resurseffektiv och cirkulär bioekonomi med låga utsläpp av växthusgaser krävs tillgång till test- och demonstrationsmiljöer som påskyndar kommersialiseringen av nya teknologier, produkter och tjänster. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en förstärkning av RISE med 200 miljoner kronor 2021 för att utveckla och modernisera testbäddar för bioraffinaderi runt om i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Innovativa lösningar är helt avgörande för att visionen om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation ska lyckas. Sverige ska bli en permanent världsutställning för hållbara transportlösningar vilket ger konkurrensfördelar för Sverige. Idag finns en ökad miljömedvetenhet och det finns en efterfrågan på lösningar som minskar klimatpåverkan i människors vardag. För att det ska bli verklighet måste det finns möjligheter att utveckla nya lösningar och modeller för bioekonomin.

En rad forsknings- och utvecklingsprojekt inom bioekonomi har placerat Sverige i en internationellt ledande position avseende teknologier, processer och produkter i tidig utvecklingsfas. En stor utmaning hittills har varit att det har saknats en samlad industriell pilot- och demonstrationsmiljö i Sverige där innovatörer, entreprenörer, marknadsförare och forskare kan mötas för att realisera ny teknik.

Genom att modernisera och komplettera RISE testbäddar för bioraffinaderi i vissa tekniksteg kan Sverige bättre ta tillvara nordisk skogsråvara och förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar. Satsningen kan bidra till företagsetableringar och internationella investeringar, samt etableringen av ett centrum i världsklass för en resurseffektiv, cirkulär bioekonomi.

RISE har lång erfarenhet inom bioekonomi och omfattande kompetens på området. En utveckling och förstärkning av RISE verksamhet har därför goda förutsättningar att påskynda samhällets gröna omställning.

Regeringen föreslår att 200 miljoner tillförs RISE för ändamålet 2021 och beräknar att 150 miljoner kronor behöver tillföras 2022.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.