Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Östersjöns fiskekvoter för 2021 beslutade

Publicerad

Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerar den 19-20 oktober Sverige i möte med EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg. Under måndagen beslutade ministerrådet om Östersjöns fiskekvoter för 2021.

– Vi ska ha livskraftiga fiskbestånd i hela Östersjön. Samtidigt som vi tar ett långsiktigt ansvar för hållbarheten och havsmiljön måste vi också se till att de beslut som fattas inte får oproportionerliga konsekvenser för våra kustsamhällen och våra fiskenäringar, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Måndagens beslut innebär en betydande sänkning av de totala fiskemöjligheterna jämfört med 2020. Dessutom innebär beslutet att riktat fiske av östlig torsk fortsatt ska vara förbjudet, undantaget oundvikliga bifångster. Lekstängningsperioderna för torsk kvarstår, men utformningen förändras jämfört med innevarande år för att bättre stämma överens med de vetenskapliga råden. Således kan det svenska kustnära fisket på andra arter fortgå, samtidigt som torskens lek skyddas när och där leken sker. Även fritidsfisket fortsätts regleras på EU-nivå under 2021.

– Jag är särskilt nöjd med att vi får till en förändring av lekstoppen för torsk som gör att vi lindrar konsekvenserna för kustnära fiske och beredningsindustri, framförallt näringarna i Skåne och Blekinge som varit hårt drabbade under året. Det här inkluderar fisket för humankonsumtion av sill och det har varit en tydlig svensk prioritering som vi har fått gehör för, säger Jennie Nilsson.

Jordbruks- och fiskerådet fortsätter under tisdagen den 20 oktober, bland annat för behandla frågor kopplade till den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Under måndagen har rådet, utöver fiskekvoterna för 2021, behandlat rådsslutsatser för Från jord till bord-strategin.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.