Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Håkan Wirtén ny generaldirektör för SMHI

Publicerad

Regeringen har idag utsett Håkan Wirtén som ny generaldirektör för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. Wirtén tillträder den 8 februari 2021.

– Håkan Wirtén har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med hav och klimat i olika sektorer. Regeringen känner förtroende för att han kommer leda myndighetens viktiga arbete, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Håkan Wirtén har tidigare bland annat varit biträdande generaldirektör på Skogsstyrelsen och är utbildad jägmästare. Idag är Håkan Wirtén generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

SMHI tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. Myndigheten fungerar som samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi samt är en resurs i miljöarbetet.