Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Delegationen mot segregation ska fördela 250 miljoner kronor i statsbidrag

Publicerad

Regeringen har beslutat att Delegationen mot segregation under 2021 får fördela 250 miljoner i statsbidrag till kommuner, regioner och ideella organisationer för arbete med att minska och motverka segregation. Delmos får även flera nya uppdrag.

Delegationen mot segregation (Delmos) ska bidra till att uppnå det av riksdagen fastställda målet om minskad segregation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Delmos ska 2021 fortsätta att fördela 85 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner, regioner och vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation. Myndigheten ska även fördela 160 miljoner kronor i statsbidrag till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Detta statsbidrag har tidigare hanterats av Tillväxtverket.

I regleringsbrevet för 2021 förtydligas Delmos uppdrag om redovisning av statsbidragen som bland annat omfattar en bedömning av hur och i vilken utsträckning statsbidragen har bidragit till att minska och motverka segregation och hur statsbidragen använts för att bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Delmos ska även redovisa hur de arbetat för att säkerställa att de statsbidrag som myndigheten betalar ut går till verksamheter som uppfyller demokrativillkoren i statsbidragsförordningarna.

Regeringen har även beslutat om ändringar i de förordningar som styr statsbidragen, så att Delmos nu får möjlighet att stoppa utbetalningar av beviljade bidrag, exempelvis om medel använts till annat än det de beviljats för eller om villkor i beslutet inte har följts.

Delmos får också ett nytt uppdrag om att analysera segregationens konsekvenser avseende bibehållandet av traditioner och sedvänjor, som leder till hedersrelaterat våld och förtryck och motverkar jämställdhet.

Presskontakt

Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.