Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och omsättningsstödet till handelsbolag förlängs för perioden januari och februari 2021

Publicerad

Regeringen har kommunicerat ytterligare restriktioner för att minska smittspridningen. För att rädda jobb och företag förlängs omsättningsstödet till enskilda näringsidkare till att även gälla för perioden januari och februari 2021. Även det aviserade stödet som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk delägare kommer att förlängas på motsvarande sätt. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

För företag som vill ansöka om omsättningsstöd

Ansökan görs hos Boverket. Länsstyrelserna handlägger sedan stödet.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare infördes i november 2020 och sträcker sig från mars 2020 till februari 2021. Omsättningsstöd är ett direktstöd baserat på omsättningstapp. Syftet är att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen till följd av covid-19-pandemin.

Stödet riktar sig till enskilda näringsidkare som tappat minst 30 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019. Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan den enskilda näringsidkaren få ersättning med 75 procent av omsättningstappet upp till en viss nivå för respektive stödperiod. Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 180 000 kr för 2019.

Regeringen har tidigare aviserat att ett omsättningsstöd till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk delägare ska införas. Även det stödet kommer att förlängas på motsvarande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. Stödet till handelsbolag utformas med utgångspunkt i reglerna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Mer information om omsättningsstödet för handels- och kommanditbolag

I likhet med enskilda näringsidkare kan delägare i handelsbolag, generellt sett, inte vara anställda i bolaget. Det innebär att fysiska delägare i ett handelsbolag inte heller kan få stöd för korttidsarbete. Har handelsbolaget anställda kan dock de anställda omfattas av stödet. Därför föreslås ett nytt stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare.

Stödet till handelsbolag kommer utformas med utgångspunkt i reglerna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Stödet följer perioderna i omsättningsstödet och ska avräknas mot andra stöd. Regeringen återkommer med den detaljerade utformningen.