Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

100 miljoner extra till stöd för ökade utmaningar inom demokrati och mänskliga rättigheter i Asien och Oceanien med anledning av covid-19

Publicerad

Den globala trenden av demokratisk tillbakagång samt bristande respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer riskerar att förstärkas av pandemin. Vi har sett flera oroande signaler på detta – inte minst i Asien och Oceanien. Därför beslutar regeringen att tillföra 100 miljoner kronor till den svenska strategin för regionalt utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien.

Den demokratisk samhällsutveckling samt respekten för medborgerliga och politiska rättigheter har försämrats på flera håll i Asien och Oceanien de senaste åren. I flera länder har handlingsfriheten för civilsamhällesorganisationer inskränkts och media utsätts för påtryckningar i allt högre utsträckning. Vidare genomsyrar korruptionen på flera håll alla delar av samhället, inklusive rättssystemet. Våld mot kvinnor är fortsatt ett stort problem. Den här utvecklingen har under det senaste året förstärkts ytterligare av coronapandemin.

– Jag ser med oro på den negativa demokratiutvecklingen och den bristande respekten för mänskliga rättigheter i flera länder i regionen. Med dagens beslut vill regeringen stärka stödet ytterligare till de krafter som verkar i motsatt riktning, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Den svenska strategin för regionalt utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien, som gäller 2016-2021, har ett integrerat mål: en hållbar utveckling i Asien genom ömsesidig samverkan mellan mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, miljö och klimat. I samband med regeringsbeslut 11 juni 2020 om att avveckla den bilaterala strategin för Kambodja, tillkom även ett särskilt mål kring demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kambodja. Dagens beslut omfattar enkom det förstnämnda målet.

– Sverige måste stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter där dessa utmanas, säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Robert Englund
Tf Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Mobil 073-044 89 65
e-post till Robert Englund