Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkta insatser för kvinnors hälsa

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har träffat en tilläggsöverenskommelse om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Tilläggsöverenskommelsens uppgår till 481 miljoner kronor för 2021.

Regeringen vill fortsatt stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa för att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa i befolkningen.

Regeringen och SKR är överens om att regionerna ska genomföra flera insatser för att uppnå målen för kvinnors hälsa och förlossningsvården utifrån lokala behov:

  • Att utveckla en sammanhållen, jämlik och personcentrerad vårdkedja baserat på kvinnors olika behov från graviditet till förlossning och eftervård. Regionerna ska säkerställa att vårdkedjan är tydlig och att vården är tillgänglig för de kvinnor som drabbas av komplikationer, förlossningsskador och psykiska besvär i samband med graviditet och efter förlossning.
  • Att erbjuda en tillgänglig och jämlik eftervård baserad på bästa möjliga kunskap.
  • Att det finns utpekad relevant kompetens utifrån kvinnors olika behov genom hela vårdkedjan inklusive eftervården. Kompetensen ska även vara tillgänglig för de kvinnor som söker vård för besvär en längre tid efter förlossningen.
  • Att hantera den uppskjutna screeningverksamheten av HPV viruset som orsakar livmoderhalscancer och mammografi, genom till exempel utvecklade arbetssätt, moderna analysmetoder och digitala lösningar.
  • Att personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning ska få tillgång till en god vård baserad på bästa möjliga kunskap.

Tilläggsöverenskommelsen är ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020–2022 omfattande 970 miljoner kronor 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot