Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar 100 miljoner kronor på uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

Publicerad

Nu har vaccinationerna mot covid-19 inletts runt om i landet. I en extra ändringsbudget föreslog regeringen den 12 januari att 100 miljoner kronor avsätts till forskningsstudier för bred uppföljning av vaccinerna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att förbereda finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vacciner.

Ett antal covid-19-vacciner har redan godkänts och fler förväntas godkännas under det första halvåret av 2021. Många svenskar kommer att bli vaccinerade och regeringen vill säkerställa att vaccinationerna följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Uppföljning av vaccinerna genom kliniska studier bedöms därför vara särskilt angeläget. Syftet är bland annat att övervaka behandlingarnas säkerhet, effektivitet och optimala användningsområde. Regeringen vill bidra till att den covid-19-relaterade kunskapen ökar och Sverige bedöms ha särskilt goda förutsättningar att bedriva den här typen av studier.

Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att förbereda finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vacciner.

Under våren 2020 beslutade regeringen om 100 miljoner kronor för forskning och innovation som snabbt skulle kunna bidra till att stoppa utbredningen av covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott. Regeringen konstaterar nu att det finns ytterligare forskningsbehov i relation till covid-19-pandemin. Den föreslagna satsningen kompletterar också de mer långsiktiga, breda satsningarna på virus och pandemier som presenteras i årets forsknings- och innovationsproposition.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.