Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta kontroller mot den illegala användningen av sprängmedel

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär ökad kontroll över de som hanterar civila sprängmedel. Syftet med förslagen är att motverka att sprängmedel hamnar i kriminellas händer.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Som en av flera åtgärder för att motverka att sprängmedel hamnar i kriminellas händer har inrikesminister Mikael Damberg haft återkommande möten med företrädare för byggbranschen, den civila sprängmedelsindustrin och berörda myndigheter. De lagförslag som nu presenteras bygger till stor del på de samtalen.

– Steg för steg växlar vi upp arbetet för att komma åt kriminella som använder sig av explosiva varor. Sedan december har straffen skärpts för brott kopplade till hantering och smuggling av explosiva varor och i fjol inrättades ett nationellt bombdatacenter. Att nu också öka kontrollen över vilka som hanterar explosiva varor är ett viktigt steg i arbetet, och branschföreträdarnas stora engagemang och tydliga utvecklingsvilja har varit av stor betydelse för de förslag som vi nu lägger fram, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I lagrådsremissen föreslås bland annat följande:

  • Tydligare och utökade lämplighetskontroller inför tillståndsgivning, så att olämpliga personer inte ska få hantera explosiva varor.
  • Skärpta krav på själva förfarandet vid tillståndsgivningen.
  • Tydligare begränsningar i vissa tillstånds giltighetstid för explosiva varor, vilket bland annat innebär mer frekventa lämplighetsprövningar.
  • Utökade krav på att risken för bland annat stöld och sabotage beaktas vid utformandet av byggnader, anläggningar och anordningar.
  • Ökade möjligheter att återkalla tillstånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.