Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Svensk seger i mål om giftiga blykromater

Publicerad

EU-domstolen har idag meddelat dom i ett mål mellan Sverige och kommissionen om tillstånd för användning av blykromater och gett Sverige rätt. Domen innebär att EU-kommissionens beslut om att ge tillstånd för användning av blykromater inom EU ogiltigförklaras.

− Domen är inte bara en seger för människors hälsa och för miljön, utan också för alla de europeiska företag som har tagit sitt ansvar och fasat ut användningen av de här mycket giftiga ämnena. Att EU-domstolen nu slår fast att kommissionens beslut att tillåta blykromater strider mot EU-rätten är därför väldigt glädjande, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Blykromater är nästan helt utfasade i EU. I Sverige har blykromater inte använts på 30 år. Domen innebär att substitutionsprincipen, som innebär att särskilt farliga ämnen ska fasas ut när det finns alternativ, kommer ges större tyngd vid tillståndsprövningar på kemikalieområdet.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Bakgrund

Blykromater är ett pigment som används i färg för att måla metall och för att färga plast. Färger som innehåller blykromater är särskilt hållbara men de är också mycket giftiga. På grund av att bly är så giftigt har UNEP och WHO länge arbetat för en utfasning av färg som innehåller bly.

Sverige stämde kommissionen i november 2016 för att den gett tillstånd för användning av blykromater i EU trots att det finns andra ämnen som kan användas istället för dessa mycket farliga ämnen. EU-domstolens underinstans, Tribunalen, konstaterade i en dom som meddelades i mars 2019 att kommissionen inte hade gjort rätt när den beslutade tillståndet. Kommissionen överklagade domen till EU-domstolen som idag har meddelat dom i målet och bekräftat att kommissionens beslut strider mot EU-rätten.