Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

5,2 miljoner kronor för att möjliggöra en jämförelsetjänst inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Regeringen ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 5,2 miljoner kronor för att göra ett förberedande arbete för en jämförelsetjänst av olika vårdgivare. Tjänsten ska möjliggöra för allmänheten och patienter att kunna jämföra kvalitet, tillgänglighet och patientnöjdhet mellan olika vårdgivare på 1177.se.

Av januariavtalet framgår att öppenheten och uppföljningen gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården ska öka. Som en del av överenskommelsen mellan regeringen och SKR om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 genomförde därför SKR en förstudie avseende vilken information om väntetider samt kvalitets- och patientnöjdhetsdata som skulle kunna tillgängliggöras på 1177.se.

Slutsatsen i SKR:s förstudie var att en fördjupad analys av invånarnas och regionernas behov behöver genomföras innan utvecklingsarbetet av en jämförelsetjänst kan inledas. SKR har ansökt om att göra den fördjupade analysen, och nu beviljar regeringen 5,2 miljoner kronor till att genomföra den samt en kravspecifikation. Den fördjupade behovsanalysen samt kravspecifikationen kan, om förutsättningar finns, ligga till grund för utveckling av en framtida tjänst.

Förstudien ska redovisas senast den 31 augusti 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot