Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansdepartementet remitterar förslaget till nedstängningsstöd

Publicerad

Regeringens planerade nedstängningsstöd skickas nu ut på remiss av Finansdepartementet. Stödet ska kunna användas av företag som tvingas stänga sin verksamhet till följ av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen och täcker upp till 100 procent av företagens fasta kostnader inklusive lönekostnader. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pandemilagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ger regeringen utökade befogenheter att stänga vissa verksamheter för att begränsa smittspridningen i samhället. I samband med att pandemilagen trädde i kraft aviserade regeringen ett kommande stöd för att kompensera företag som blir tvungna att stänga. Förslaget skickas nu ut på remiss av Finansdepartementet.

För att stödet ska tillämpas ska det enligt förslaget handla om ett förbud eller nedstängning som regeringen meddelat och som ska underställas riksdagen eller motsvarande beslut om nedstängning som länsstyrelsen beslutat i enskilda fall. Hittills har inte den sortens beslut om nedstängning fattats, men en förordning har varit på remiss och om den skulle sättas i kraft skulle nedstängningsstödet aktualiseras.

En stödperiod kommer att vara en kalendermånad. För att kunna ta del av stödet ska företagets omsättning ha minskat under stödperioden jämfört med referensperioden. Något krav på en särskild procentsats för det totala omsättningstappet föreslås inte, vilket är en precisering jämfört med tidigare besked. Däremot ska den del av omsättningstappet som kan hänföras till nedstängningen uppgå till minst 25 procent av referensperiodens omsättning.

Stödet kommer ges i förhållande till hur stor del av nedgången av nettoomsättningen som direkt har orsakats av nedstängningen. Stödet täcker upp till 100 procent av företagets fasta kostnader. I de fasta kostnaderna ingår lönekostnader, i syfte att arbetsgivare och anställda ska kunna planera framåt för att verksamheten kan fortsätta hålla öppet, men samtidigt vara trygga i att stöd finns om de får ett förbud utfärdat.

Det maximala stödbeloppet som ett företag kan få är 75 miljoner kronor per månad. Stödet betalas ut tidigast efter stödmånadens utgång.

Handläggande myndighet föreslås vara Skatteverket. Statens kostnader för stödet beror i slutändan på vilka eventuella beslut om nedstängning som fattas.

Stödet kräver ett godkännande av EU-kommissionen vilket kan medföra vissa justeringar.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.