Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström tar emot utredning om mer tid till undervisning

Publicerad

I dag, måndag den 26 april, överlämnar Utredningen om mer tid till undervisning sina förslag för att elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar till utbildningsminister Anna Ekström. I samband med detta hålls en digital pressträff.

Tid:
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa frågor via Zoom. Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan senast kl. 13.00 via formuläret, se nedan. Anmälningstiden har gått ut.

Regeringens särskilda utredare Anna Westerholm har bland annat haft i uppdrag att ta ställning till vilka skolformer och årskurser som bör omfattas av en läxhjälpsgaranti, samt att föreslå hur en skyldighet att delta i lovskola ska utformas och ta ställning till vilka elever den ska gälla. I uppdraget ingick även att föreslå hur skolplikten kan förlängas för nyanlända elever som inte är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan samt hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning.

Både Anna Westerholm och Anna Ekström finns tillgängliga för enskilda intervjuer via Zoom efter pressträffen.

Betänkandet Kampen om tiden – mer tid till lärande, SOU 2021:30, publiceras på regeringens webbplats i samband med pressträffen.

Presskontakt

Linnea Ilbring
Presskommunikatör, Utbildningsdepartementet
e-post till Linnea Ilbring
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Pressträffen webbsänds

Du kan följa pressträffen live eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet