Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förlängd ersättningsperiod för personlig skyddsutrustning till personliga assistenter

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga den period som privata utförare av personlig assistans kan ansöka om ersättning för skyddsutrustning till personliga assistenter. I och med regeringens beslut får bidraget lämnas även för kostnader som uppkommit från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021.

Bidraget får lämnas med högst 500 kronor per person och månad som beviljats statlig assistansersättning. 10 miljoner kronor ska avsättas för denna förlängning. Totalt har 85 miljoner kronor avsatts för ändamålet under 2020–2021.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Försäkringskassan lämnar närmare information om när ansökan om bidrag ska lämnas.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter