Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar om ny strategi för utvecklingssamarbetet med Afghanistan

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan för perioden 2021–2024. Strategin omfattar sammanlagt 3 288 miljoner kronor och riktar bland annat in sig på att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet samt utbildning, hälsa, fred och ekonomisk utveckling.

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder och har befunnit sig i konflikt i över 40 år. Konflikten hämmar utvecklingen och försvårar utvecklingssamarbetet. Utsikterna för fredsprocessen är ovissa.

Fattigdomen har ökat de senaste åren. Coronapandemin har ytterligare försämrat situationen för landets befolkning. Utvecklingsbehoven är omfattande. Sverige har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete med Afghanistan, bland annat inom utbildningssektorn.

- Strategin bekräftar Sveriges långsiktiga engagemang för Afghanistans befolkning. Den politiska osäkerheten är stor men vårt stöd stärker de krafter som vill värna de landvinningar som gjorts de senaste tjugo åren. Utmaningarna är stora men vi har lång erfarenhet av att verka i Afghanistan och uppnå resultat med våra insatser, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

- Kvinnors ställning måste fortsatt stärkas och vi kommer fortsätta stödja en fredsprocess som ger alla afghaner en röst, fortsätter Per Olsson Fridh.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.