Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sida får uppdrag att bidra till ny strategi om demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sida att lämna underlag inför regeringens kommande och nya strategi om demokratistöd till partianknutna organisationer. Nuvarande strategi gäller till och med 2022.

Strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer är en del av demokratibiståndet. Stödet syftar till att främja demokratisk utveckling, respekt för de mänskliga rättigheterna och lika möjligheter för kvinnor och män.

- De svenska partianknutna organisationerna bidrar till att främja demokrati genom att stärka demokratiska flerpartisystem och parlamentarismen runt om i världen i en tid av demokratisk tillbakagång, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh.

Stöd till uppbyggnad av demokratiska styrelseskick är en central del av det svenska utvecklingssamarbetet, och grundar sig på en övertygelse om att demokrati skapar bäst förutsättningar för att människor som lever i fattigdom ska kunna förbättra sina levnadsvillkor och åtnjuta liksom försvara sina mänskliga rättigheter.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.