Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Arbetet med Sveriges första bioekonomistrategi fortsätter

Publicerad

Idag bjöd landsbygdsminister Jennie Nilsson in till ett uppföljande dialogmöte i arbetet med Sveriges första nationella bioekonomistrategi. Mötet fokuserade på några av de teman som vid det första dialogmötet i januari pekats ut som särskilt viktiga för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle och skapa en bioekonomi i världsklass.

Som en del i arbetet med den nationella bioekonomistrategin bjuder regeringen in näringsföreträdare från bland annat skogs- jordbruks- och fiskerinäringen, forskningsaktörer samt myndigheter och miljöorganisationer för att samla in erfarenheter och synpunkter kring vad som krävs för att utveckla en konkurrenskraftig och hållbar bioekonomi.

Under dagens möte gjordes en djupdykning i prioriterade områden såsom gräns- och sektorsövergripande samarbeten samt förutsättningar för nya verksamheter och forsknings­behov inom bioekonomin.

Jennie Nilsson, landsbygdsminister, pekade på bioekonomins viktiga roll i arbetet med att skapa ett fossilfritt samhälle år 2045 och menar att strategin ska ta ett samlat grepp om bioekonomin inom olika sektorer och politikområden. Nilsson underströk även vikten av ökat samarbete och gemensamma lösningar inom bioekonomin.

– Bioekonomistrategin kommer att bli ett viktigt verktyg för att växla upp bioekonomins roll i arbetet för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, sa Jennie Nilsson.

Avsikten är att strategin ska presenteras under hösten 2021.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Läs mer om det första dialogmötet, 21 januari 2021

E-post till Landsbygdsavdelningen, Näringsdepartementet