Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lagförslag på remiss om undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård

Publicerad

En av regeringens åtgärder under pandemin är att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete i sjukförsäkringen efter dag 180 och dag 365 i sjukperioden ska kunna skjutas upp när vården eller rehabiliteringen har blivit uppskjuten på grund av pandemin. Detta för att undvika att människor blir av med sin ekonomiska trygghet. Då det råder fortsatt osäkerhet kring pandemins utveckling och långsiktiga effekter på vårdköer och väntetider skickas nu ett lagförslag ut på remiss. Förslaget handlar om att vid behov förlänga det tillfälliga undantaget.

- Socialförsäkringen ska fungera väl både under och efter pandemin. Det är oerhört viktigt att vi ser till att människor inte drabbas nu när Coronapandemin leder till att operationer och rehabiliteringsinsatser blir inställda för att sjukvården måste göra prioriteringar, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Förslaget innebär att de personer som berörs av förslaget ges mer tid för att slutföra sin vård och rehabilitering i den takt som insatserna kan erbjudas av hälso- och sjukvården för att kunna komma tillbaka till sitt tidigare arbete.

Eftersom det råder en osäkerhet om pandemins utveckling och långsiktiga effekter på vårdköer och väntetider remitterar regeringen ett lagförslag för att vid behov möjliggöra en fortsatt reglering av det tillfälliga undantaget i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering på grund av covid-19.

Lagändringen som nu skickas på remiss, föreslås gälla från 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter