Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Beslut om hyresstöd även för tredje kvartalet

Publicerad

Nyligen beslutade regeringen om en förordningsändring som möjliggör fortsatt hyresstöd för årets andra kvartal. Efter riksdagens beslut om årets åttonde ändringsbudget har regeringen fattat beslut om att förlänga hyresstödet till att även gälla det tredje kvartalet, juli-september i år.

Hyresstödet innebär att den hyresvärd som väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kan söka statligt stöd för 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

Förordningsändringarna träder ikraft den 2 juli och då öppnas ansökningsperioden för både det andra och tredje kvartalet. Sista dag för ansökan av stödet är den sista september i år för både det andra och tredje kvartalet. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast en månad tidigare, den sista augusti.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

Mer om hyresstödet

Läs mer om hyresstödet på regeringen.se/hyresstod

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.