Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om skärpta krav vid spelreklam går ut på remiss

Publicerad

En promemoria med förslag om införande av ett krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel har i dag skickats ut på remiss. Förslaget syftar till att stärka konsumentskyddet på spelområdet.

I spellagen finns ett krav på att marknadsföringen av spel till konsumenter ska vara måttfull. I en promemoria föreslås nu att måttfullhetskravet ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet, i likhet med vad som gäller vid marknadsföring av alkohol.

- Spelberoende är ett folkhälsoproblem och innebär allvarliga konsekvenser för människors ekonomi och hälsa. Nu har vi fått en tydlig signal från flera tunga myndigheter som gör bedömningen att ett krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel bör införas för att öka konsumentskyddet. Därför har en promemoria med förslag på skärpta krav för spelreklam tagits fram, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det i promemorian förslagna kravet på särskild måttfullhet ställer högre krav på ansvarsfull och försiktig utformning av marknadsföring av spel än det nuvarande måttfullhetskravet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Sista dagen att svara på remissen är den 14 oktober 2021.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz