Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Magnus Hagberg ny överintendent och chef för Statens historiska museer

Publicerad

Regeringen har idag utsett Magnus Hagberg till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Hagberg tillträder den 1 september 2021.

- Statens historiska museer har de senaste åren genomgått ett framgångsrikt förändringsarbete och kommer inom en snar framtid redovisa förslag på hur Sveriges museum om Förintelsen kan inrättas. Magnus Hagberg är en erfaren myndighetschef inom museisektorn med stor vana av att arbeta framåtriktat och strategiskt och jag är glad att han tackat ja till att leda denna myndighet i en tid av utveckling, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Magnus Hagberg har en lång erfarenhet som myndighetschef och av museisektorn. Hagberg är sedan 2017 överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer. Dessförinnan var han chef för myndigheten Livrustkammaren med Skokloster och Stiftelsen Hallwylska museet som sedan 2018 är inordnat i Statens historiska museer. Magnus Hagberg har även erfarenhet från regionala och lokala museer.

- Jag är glad över möjligheten att få leda Statens historiska museer. Det är en spännande myndighet med ett brett uppdrag och uppskattad verksamhet och som kommer att utvecklas ytterligare genom inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen. Jag ser fram emot att ha en fortsatt god dialog med berörda aktörer samt att få arbeta strategiskt framåt med myndighetens uppdrag, säger Magnus Hagberg.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Fakta

Statens historiska museer är en myndighet som har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Verksamheten vid Statens historiska museer har stegvis vuxit de senaste åren och i myndigheten ingår idag Historiska museet i Stockholm, Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska museet, Tumba bruksmuseum samt den arkeologisk uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten har fått regeringens uppdrag att lämna förslag på hur Sveriges museum om Förintelsen kan inrättas inom myndigheten senast i juli 2022.