Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Nordiskt ministermöte om samarbete inom vaccinproduktion

Publicerad

På regeringens initiativ möter näringsminister Ibrahim Baylan och utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg idag kollegor från Danmark, Finland, Island och Norge för att diskutera möjligheterna för att stärka och skapa synergieffekter inom nordisk vaccinproduktion.

Den globala kris som pandemin inneburit har tydliggjort att det krävs internationellt samarbete för att snabbt kunna tackla kommande pandemier. Sverige har idag därför bjudit in till en nordisk ministerdialog för att ta vara på den kapacitet som Sverige och de nordiska grannländerna redan har och kan vidareutveckla gemensamt i Norden och hitta synergier.

– Regeringen ser stora möjligheter att genom fördjupat nordiskt samarbete förbättra pandemiberedskapen och samtidigt stärka Norden som en globalt ledande life science-region, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Förra året gav regeringen Vinnova i uppdrag att analysera Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel, ett uppdrag som nyligen redovisats. Vinnovas rapport lyfter bland annat möjligheten att undersöka förutsättningarna för ett fördjupat partnerskap med våra nordiska grannländer.

– Det nordiska samarbetet sträcker sig långt tillbaka i tiden och är en styrka som vi alltid bör bygga vidare på. När vi arbetar tillsammans skapar vi lösningar, ökar vår nordiska konkurrenskraft och blir en attraktivare region, säger utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg.

Regeringen kommer vid onsdagens möte att ta upp Sveriges förslag om en gemensam pilotstudie i form av ett nordiskt myndighetssamarbete. Samarbetet föreslås visa hur ländernas tillgängliga resurser och planerade investeringar kan koordineras och växlas upp till en samnordisk kraftsamling som stärker beredskap, kapacitet och kompetens för produktion av vaccin och biologiska läkemedel.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.