Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ökad trafiksäkerhet för motorcyklister

Publicerad

Regeringen vill stärka trafiksäkerheten för motorcyklister och ger därför Trafikverket i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som ökar trafiksäkerheten för motorcyklister på det statliga vägnätet.

- Sverige ligger i framkant i trafiksäkerhetsarbetet men ytterligare steg måste till för att nå nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Därför får Trafikverket i uppdrag att se över vad som kan göras för att ytterligare öka trafiksäkerheten för motorcyklister, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

I uppdraget till Trafikverket ingår att ta fram förslag på sträckor som kan förses med slätare räcken och skydd mot underglidning. Trafikverket får också i uppdrag att utreda ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorcyklister.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2021.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00