Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Omsättningsstöden förlängs för juli-september 2021

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag (inklusive kommanditbolag) med minst en fysisk person som delägare ska förlängas för tiden juli-september 2021. Vidare görs en ändring i reglerna om alternativ referensperiod för enskilda näringsidkare som har fått föräldrapenning eller sjukpenning.

Efter förslag i proposition 2020/21:208 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset har riksdagen beslutat om att öka anslaget för omsättningsstöd till enskilda näringsidkare respektive handelsbolag för perioden juli-september 2021.

Omsättningsstöden riktar sig till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Syftet med de förlängda omsättningsstöden är att lindra de ekonomiska konsekvenserna som smittskyddsåtgärderna för med sig, så att fler företag kan klara sig genom pandemin och ekonomin kan starta upp igen så snart vaccineringen gett effekt i samhället.

Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent jämfört med referensperioden för att omsättningsstöd ska betalas ut. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad.  Juli, augusti och september utgör individuella stödperioder.

Den förordning som reglerar förlängningen träder i kraft den 1 oktober 2021. Stöden kan sökas fram till och med den 30 november 2021.

Ändringen i reglerna om alternativ referensperiod för enskilda näringsidkare möjliggör för enskilda näringsidkare som fått föräldrapenning eller sjukpenning under sammanlagt mer än 25 procent av antalet kalenderdagar under referensperioden 2019 att i stället tillämpa motsvarande månader 2018. Denna ändring avser stödperioden mars 2021 och efterföljande stödperioder och träder i kraft den 12 juli.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mer om omsättningsstöden

Läs mer om omsättningsstöden på regeringen.se/omsattningsstod.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.