Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Folkhälsomyndighetens generaldirektör får förlängt förordnande

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga Johan Carlsons förordnande som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten till och med den 28 februari 2022.

Johan Carlson tillträdde tjänsten som generaldirektör år 2014 då Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen slogs samman till Folkhälsomyndigheten.

Det pågår en rekrytering av en ny generaldirektör och chef för Folkhälsomyndigheten inom Regeringskansliet. Rekryteringsprocessen fick tillfälligt pausas under sommaren på grund av det parlamentariska läget då regeringen verkade som övergångsregering. Rekryteringen har sedan dess återupptagits, men bedöms inte bli klar innan Johan Carlsons tidigare förordnande löper ut den 31 oktober.

Under 2021 har arbetet med pandemin fortsatt och Folkhälsomyndigheten är central i detta. Det är därför viktigt att myndigheten ges goda och stabila förutsättningar för att hantera arbetet med covid-19.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström