Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utser ny generaldirektör för Säkerhetspolisen

Publicerad

Säkerhetspolischefen Klas Friberg har meddelat att han väljer att lämna sitt uppdrag av privata skäl. Regeringen har därför den 26 augusti utsett Charlotte von Essen till ny säkerhets­polischef och chef för Säkerhets­polisen.

Charlotte von Essen har varit biträdande säkerhets­polis­chef sedan 2017 och var innan dess bland annat lagman vid Förvaltnings­rätten i Uppsala och enhetschef och rättschef vid Justitie­departementet, med ansvar för bland annat säkerhets­polisiära frågor, och chef för Förvaltnings­rätten i Uppsala. Hon förordnas från och med den 1 oktober och sex år framåt.

– Jag och regeringen är mycket nöjd med Klas Fribergs arbete som säkerhets­polischef, säger inrikes­minister Mikael Damberg. Att Klas Friberg nu väljer att lämna sitt uppdrag är därför något jag verkligen beklagar. Han är en mycket kompetent och omtyckt myndig­hets­chef och jag och regeringen har känt fullt förtroende för hans sätt att leda Säkerhets­polisen. Med Charlotte von Essen får Säkerhets­polisen en skicklig och driven chef med mycket gott renommé. Charlotte har varit delaktig i ledningen av Säkerhets­polisen under flera år och är mycket väl lämpad att fortsätta att utveckla verksam­heten för att kunna hantera de växande säkerhets­hoten mot Sverige.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.