Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Höjt anslag för investeringsstöd år 2021

Publicerad

Regeringen föreslår i den kommande höständringsbudgeten att anslag för investeringsstödet för byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande höjs med 650 mnkr för innevarande år.

- Investeringsstödet möjliggör fler bostäder med relativt lägre hyra, i dagsläget har stöd godkänts för mer än 49 000 bostäder, varav mer än hälften har färdigställts. Med det föreslagna tillskottet bedöms att ungefär 1 800-2 000 fler bostäder kan få del av investeringsstöd, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

Regeringen ser positivt på att det finns ett stort intresse för att bygga med investeringsstöd. Länsstyrelsernas möjligheter att bevilja investeringsstöd har därför ökat flera år i rad. Den som har beviljats investeringsstöd kan dock begära att stödet betalats ut först när de aktuella bostäderna är färdigställda och det framgår att villkoren är uppfyllda. Denna eftersläpning gör att det är svårt att i förväg göra en exakt bedömning av belastningen på anslaget ett enskilt år.

Boverket har uppmärksammat regeringen på att anslaget för 2021 beräknas förbrukas, vilket också påverkar möjligheten att bevilja stöd till nya ansökningar. Regeringen föreslår därför i den kommande höständringsbudgeten att ytterligare 650 miljoner kronor tillförs för år 2021.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.