Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lokal fördelning av satsningar i regeringens budgetproposition för 2022

Publicerad

Här presenteras en lokal fördelning till kommuner och regioner, utifrån åtgärder som föreslås i budgetpropositionen för 2022.

Ladda ner:

Fördelningar till kommuner och regioner

I dokumenten redovisas den lokala fördelningen per län bland annat utifrån följande förslag på åtgärder:

 • Ökning av det generella statsbidraget på 3 miljarder till kommuner och regioner i budgetpropositionen för 2022. I budgetpropositionen för 2021 höjdes de generella statsbidraget för 2022 med ett tillfälligt tillskott om 5 miljarder.
 • Ytterligare 2 miljarder till regionerna för uppskjuten vård föreslås i budgetpropositionen för 2022. Medlen fördelas utifrån antal invånare i regionerna. Tillsammans med de 4 miljarder som aviserades tidigare år, avsätts sammanlagt 6 miljarder kronor till vården.
 • Fortsatt stöd till regionala kollektivtrafikmyndigheter för att kunna upprätthålla ett tillräckligt utbud av kollektivtrafik. Stödet kommer att beräknas utifrån minskade biljettintäkter.
 • Ytterligare medel för regional utveckling som små och medelstora företag som har behov av återstart efter pandemin kan använda till investeringar eller affärsutveckling. Regionerna beslutar om åtgärder utifrån sina regionala prioriteringar, Sveriges klimatomställning och ska vid val av åtgärder ta hänsyn till miljöeffekter. Medlen fördelas utifrån antal invånare i länen.
 • Äldreomsorgslyftet förstärks med ytterligare 1,2 miljarder kronor under 2022 för att stödja kommunerna i kompetenshöjande insatser. Tillsammans med de 500 miljoner som är anslagna äldreomsorgslyftet sedan tidigare uppgår satsningen till 1,7 miljarder kronor 2022. Medlen fördelas utifrån en fördelningsnyckel i egenskap av huvudman för sin egen respektive privata utförares verksamhet.

Riktade insatser till kommuner med särskilda utmaningar

I budgeten föreslås även ett antal riktade insatser till kommuner:

 • 39 gles- och landsbygdskommuner med geografiska och demografiska utmaningar får fortsatt stöd för att utveckla lokalt företagsklimat. Totalt avsätt 70 miljoner kronor.
 • Det tillfälliga statsbidraget om 200 miljoner kronor till de kommuner som tagit emot många flest nyanlända i relation till antalet invånare förlängs. För 2022 fördelas det extra stödet till 58 kommuner.
 • 88 kommuner med särskilda utmaningar får stöd 2022–2024. Totalt avsätts 300 miljoner kronor.

Effekter av ett antal förslag för befolkningen i de olika länen

I dokumenten redovisas även de förväntade effekterna av regeringens förslag för mer pengar i plånboken för låg- och medelinkomsttagare. De förväntade effekterna redovisas för respektive län utifrån:

 • höjd garantinivå för sjuk och aktivitetsersättning
 • höjt tak på sjukpenning
 • förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
 • förstärkt skattereduktion för sjuk och aktivitetsersättning
 • förstärkning av bostadstillägg för pensionärer inkomstpensionstillägget
 • familjeveckan

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Darina Agha
T.f. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar