Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera åtgärder för att stärka tryggheten för äldre. En ny trygghetspension föreslås för dem som slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen. Regeringen föreslår också att bostadstillägget för pensionärer ska höjas.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

- Trygga pensioner är en grundbult i det svenska välfärdssamhället. I budgeten för 2022 tar vi flera viktiga steg för ökad trygghet för såväl blivande som nuvarande pensionärer. Vi föreslår en trygghetspension för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar till pensionen. Dessutom föreslår vi höjt bostadstillägg för pensionärer, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

En ny trygghetspension

Regeringen avsätter medel för att införa en särskild trygghetspension inom ramen för sjukersättningen. Förslaget innebär särskilda regler för äldre i sjukersättningen. Gällande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Detta innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i stället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre pension. Särskilda regler föreslås därför införas för försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald. I dag är denna ålder 60 år. Detta med utgångspunkt i det förslag som har lämnats av Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04). Arbetsförmågan ska bedömas mot arbeten den försäkrade har erfarenhet av eller andra lämpliga arbeten som finns tillgängliga.

Förslaget beräknas på sikt öka utgifterna för sjukersättningen med ca 1 miljard kronor per år, samtidigt som utgifterna för sjukpenning och arbetslöshetsersättning beräknas minska. Totalt sett beräknas statens utgifter därför öka i mindre utsträckning till följd av förslaget. För 2022 beräknas utgifterna inklusive statlig ålderspensionsavgift öka med 7 miljoner kronor. Förslaget planeras träda i kraft 1 juli 2022.

Höjt bostadstillägg för pensionärer

För att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast föreslår regeringen även att bostadstillägget höjs från och med den 1 januari 2022. Dels föreslås konsumtionsstödet i bostadstillägget höjas med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta, dels föreslås att bostadskostnadstaket, det vill säga den maximala bostadskostnad som kan beaktas vid beräkning av bostadstillägg, höjs från 7 000 till 7 500 kronor per månad. För höjningen av bostadstillägget tillför regeringen 1 022 miljoner kronor i budgeten för 2022.

För de som har en bostadskostnad under 7 000 kronor per månad innebär regeringens förslag att bostadstillägget ökar med 200 kronor per månad. Som mest innebär förslagen en ökning av bostadstillägget om 450 kronor per månad. Detta gäller för dem med en bostadskostnad på 7500 kronor eller mer per månad.

Pensionsmyndigheten föreslås även tillföras 7 miljoner kronor 2022 och 2 miljoner kronor årligen från och med 2023 för att administrera bostadstillägget för pensionärer.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz