Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

2022 års fiskekvoter för Östersjön beslutade

Publicerad

Statssekreterare Per Callenberg representerar den 11-12 oktober Sverige vid jordbruks och fiskerådets möte i Luxemburg. Under tisdagen beslutade rådet om fiskemöjligheter i Östersjön för 2022.

– Det är bra att vi tar ett gemensamt ansvar för ett hållbart fiske. Rådets beslut vilar på de vetenskapliga råden, och innebär ett fortsatt mycket begränsat fiske i Östersjön, säger Per Callenberg, statssekreterare hos näringsministern.  

I linje med vad Sverige drivit är resultatet av förhandlingarna i linje med den vetenskapliga rådgivningen och den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. Tyvärr är beståndssituationen för flera bestånd i Östersjön dålig. Detta beror på flera faktorer, bland annat miljösituationen i Östersjön. Tuffa beslut behövde således tas och beslutet innebär både förbud mot riktat yrkesfiske på torsk i hela Östersjön, förbud mot riktat fiske av sill i västra Östersjön samt förbud mot riktat fiske av lax söder om Åland. Även fritidsfisket på torsk och lax begränsas i de delar av Östersjön där fritidsfisket väsentligt påverkar bestånden. Generellt innebär regleringen av laxfisket att fisket riktas mot de bestånd som är starka, medan svagare bestånd skyddas mer än idag genom att fiske på blandbestånd begränsas. Detta är något Sverige verkat för under flera år och nu till slut fått gehör för.

Beslutet innebär sammantaget en minskning av Sveriges totala fiskemöjligheter. Sverige har drivit, och fått gehör för, vissa begränsade undantag för att mildra konsekvenserna för det småskaliga kustnära fisket och berörda lokala beredningsföretag.

– Samtidigt som vi vidtar kraftfulla åtgärder för att skydda bestånden, måste vi värna våra livskraftiga kustsamhällen. Ett begränsat lokalt fiske kommer att kunna fortsätta. Det är viktigt för flera delar av den svenska kustremsan, säger Ibrahim Baylan.

Rådsmötet fortsätter under tisdagen, för att bland annat diskutera förslaget till EU:s nya skogsstrategi, och EU:s klimatpaket Fit for 55. Vid sidan av diskussionerna om Östersjökvoterna har rådet behandlat jordbruksrelaterade frågor.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.