Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Den tillfälliga stämmolagen förlängs inte

Publicerad

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, upphör att gälla vid årsskiftet och kommer inte att förlängas.  

Syftet med den tillfälliga stämmolagen var att underlätta genomförandet av stämmor på sätt som begränsar risken för spridning av covid-19. Lagen har möjliggjort för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra sina stämmor helt utan fysiskt deltagande.

Bestämmelserna innebär bland annat att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna deltar i stämman enbart genom poströstning.

Att lagen upphör att gälla vid årsskiftet innebär att bolags- och föreningsstämmor efter årsskiftet får genomföras enligt ordinarie regler.

– Pandemin har påverkat hela det svenska samhället. Den tillfälliga stämmolagen infördes snabbt för att bolag och föreningar skulle kunna genomföra sina stämmor på ett säkert sätt trots pandemin. Den framgångsrika vaccinationskampanjen och den minskade smittspridningen innebär att vi successivt kan återgå till det normala igen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh