Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag om kunskapsstöd gällande assistansersättningen

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att ta fram kunskapsstöd till handläggare av assistansersättning. Målet är att bedömningar av behov ska mer begripliga.

Försäkringskassan gör idag ett viktigt arbete för att ta reda på om någon har rätt till assistansersättning. Bland annat så utreder och dokumenterar handläggare enskildas grundläggande behov med en beräkning av tidsåtgången för varje behov i minuter. Men utredningarna upplevs av många som alltför integritetsnära. Försäkringskassan har själva inlett ett arbete med att utforska om det är möjligt att förändra metoden för utredningen, för att underlätta för den enskilde som ansöker om assistans.

Regeringen ger nu Försäkringskassan i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete genom att ta fram kunskapsstöd. Handläggare ska få vägledning och stöd i arbetet med att dokumentera behov och göra bedömningen av behov mer begriplig för den enskilde.

Syftet med kunskapsstödet är att ta fram rutiner för verksamheten som bygger på bästa möjliga kunskap och erfarenhet och kan bidra till att myndighetens bedömningar och beslut blir mer transparenta och begripliga för den enskilde.

Försäkringskassan ska när uppdraget utförs samverka med Socialstyrelsen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och funktionshindersorganisationer ska hållas informerade under arbetets gång. Försäkringskassan ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot